Skoči do osrednje vsebine

Prilagojeno poslovanje agencije v času trajanja ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19

Stranke in druge uporabnike storitev Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS obveščamo, da je bil sprejet nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list, RS št. 20/22, v nadaljevanju: odlok). V času veljavnosti odloka (do 18. 5. 2022) na agenciji veljajo naslednje omejitve in prilagoditve upravnega poslovanja:

1. VLAGANJE VLOG

Vloge se vlagajo po pošti ali po elektronski poti. Oddajanje vlog neposredno na sedežu agencije v času veljavnosti odloka ni mogoče.

Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov agencije info.box@akos-rs.si, prek centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog vročanje in obveščanje ali prek informacijskega sistema E-vloge.

Če pošiljate vlogo po elektronski poti, jo lahko vložite tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, pri čemer se lahko identificirate na enega od naslednjih načinov:

  • z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu,
  • z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. davčna številka ali EMŠO) ali
  • z drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ (npr. navedete številko odločbe oziroma sklepa, ki vam je bil v preteklosti že izdan s strani agencije).

2. USTNE OBRAVNAVE

Agencija lahko zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka izključi javnost na ustnih obravnavah in drugih procesnih dejanjih. Ta omejitev ne velja za stranke in vabljene osebe.  

3. PREGLEDOVANJE DOKUMENTOV

V času veljavnosti odloka se pregledovanje dokumentov v prostorih agencije ne izvaja. Če želite vpogledati v dokumentacijo, ki se nahaja pri agenciji in za to izkazujete pravni interes (npr. ste stranka upravnega postopka, dokumente potrebujete za uresničevanje svojih zakonskih pravic,…), vam bo na vašo zahtevo agencija posredovala kopijo dokumentov po pošti.  

4. VROČANJE

Vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko agencija opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku. To vročanje pride v poštev le, če se je stranka oziroma naslovnik s takim načinom predhodno strinjal.

5. PODALJŠANJE ROKA ZA IZPOLNITEV

Na zahtevo stranke lahko agencija podaljša rok za izpolnitev obveznosti, ki je stranki naložena s posamičnim upravnim aktom (npr. odločbo). Svojo zahtevo mora stranka utemeljiti in obrazložiti, zakaj obveznosti ne more pravočasno izpolniti. O podaljšanju agencija odloči s sklepom. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

6. PODALJŠANJE ROKA ZA IZDAJO IN VROČITEV AKTA

Agencija lahko podaljša instrukcijski rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Pri tem se rok lahko podaljša, kolikor je to potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22) ob vstopu v prostore agencije ni več potrebno izpolnjevati PCT pogoja in se zato tudi ne preverja. Na agenciji pa še naprej veljajo vsi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, kot so obvezno razkuževanje rok, vzdrževanje medosebne razdalje in uporaba mask v vseh prostorih agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava