Sprememba javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020 objavila Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu.

Sprememba sklepa o uvedbi javnega razpisa se odraža v spremembi razpisne dokumentacije. Agencija je v spremembi dodala zgolj sklic na nov sklep Vlade RS in sklice na objave v Uradnem listu v obrazcih I.1, I.3 in I.5. Vse ostalo ostaja nespremenjeno, vključno z rokom za oddajo ponudb, ki je 13. 1. 2021 do 11. ure.

Popravljeni sklep, razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo spodaj.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava