Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 180/20 z dne 4. 12. 2020 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu.

Zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 13. 1. 2021 do 11. ure.

Za pomoč pri pripravi ponudbe agencija objavlja tudi obrazce iz razpisne dokumentacije v Wordu.

Agencija bo v skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije odgovore na prejeta pisna vprašanja, ki jih bo prejela do 16. 12. 2020 do 12. ure, objavljala sproti, najkasneje pa do 23. 12. 2020. Na vprašanja, ki jih bo prejela po navedenem roku, agencija ne bo odgovarjala.

 

OPOZORILO - SPREMEMBA SKLEPA, RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OBRAZCEV Z DNE 31. 12. 2020

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020 objavila Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu.

Sprememba sklepa o uvedbi javnega razpisa se odraža v spremembi razpisne dokumentacije. Agencija je v spremembi dodala zgolj sklic na nov sklep Vlade RS in sklice na objave v Uradnem listu v obrazcih I.1, I.3 in I.5. Vse ostalo ostaja nespremenjeno, vključno z rokom za oddajo ponudb, ki je 13. 1. 2021 do 11. ure.

Spremenjeni dokumenti so dostopni na povezavi.

Deli vsebino

Aktualne novice

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava