Prijave na javno odpiranje ponudb na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M

Agencija zainteresirane ponudnike obvešča, da bo zaradi koronavirusa in z njim povezanih ukrepov za zajezitev širjenja okužb javno odpiranje vseh pravilno označenih in pravočasno prispelih ponudb na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz), ki je bil dne 4. 12. 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 180/2020 (sprememba javnega razpisa pa v Uradnem listu RS št. 203/2020 z dne 31. 12. 2020) izvedeno na daljavo prek spletne aplikacije.

Skladno s sklepom o uvedbi javnega razpisa bo javno odpiranje ponudb potekalo 13. 1. 2021 ob 14. uri v veliki sejni sobi na sedežu agencije, zainteresirana javnost pa bo lahko na javnem odpiranju sodelovala izključno po videokonferenci. Fizična prisotnost zainteresirane javnosti na javnem odpiranju v veliki sejni sobi na sedežu agencije ne bo možna.

Vse zainteresirane agencija vabi, da najkasneje do ponedeljka, 11. 1. 2021, najavijo svojo udeležbo na javnem odpiranju, ki bo potekalo v obliki videokonference, po elektronski pošti na naslov zeljko.smiljanic@akos-rs.si.

Najava udeležbe mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • elektronski naslov (za posredovanje povezave do videokonference),
  • firmo in poslovni naslov, v kolikor se udeleženec prijavlja za pravno osebo, ki je oddala ponudbo,
  • pooblaščenci ponudnikov morajo za sodelovanje na javnem odpiranju do začetka javnega odpiranja po elektronski pošti na naslov zeljko.smiljanic@akos-rs.si posredovati pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika (sken pooblastila, podpisanega s strani zakonitega zastopnika).

Vsem, ki bodo pravočasno najavili svojo udeležbo in posredovali ustrezne podatke, bo agencija do izvedbe dogodka na v prijavi navedeni elektronski naslov posredovala povezavo za udeležbo na dogodku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava