Skoči do osrednje vsebine

Pripombe k predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da do roka za oddajo komentarjev 31. 1. 2021 ni prejela nobenih pripomb, komentarjev ali dopolnitev k predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025. Skladno z enajsto alinejo prvega odstavka 100. člena Zakona o medijih bo agencija predlog strategije posredovala v soglasje Svetu za radiodifuzijo, nato pa jo bo skladno z enajstim odstavkom 109. člena Zakona o medijih predlagala Ministrstvu za kulturo.

Agencija je pred objavo predloga strategije na svoji spletni strani 21. 9. 2020 objavila izhodišča za pripravo strategije in zainteresirano javnost pozvala, da do vključno 23. 10. 2020 poda pripombe, predloge in mnenja na izhodišča, s čimer je želela javnosti omogočiti vključitev v najzgodnejši fazi priprave strategije. Do poteka roka je prejela štiri odzive, ki jih je na svoji spletni strani tudi v celoti objavila, prav tako tudi svoje odgovore nanje. Odzive javnosti, ki so se nanašali na konkretna področja delovanja agencije, je agencija tudi upoštevala pri pripravi predloga strategije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava