Skoči do osrednje vsebine

Predlog strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025

Agencija objavlja končni predlog strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti agencije v obdobju med 2021 in 2025, ki ga je pripravila skladno z enajstim odstavkom 109. člena Zakona o medijih ter ga 4.3.2021 posredovala Ministrstvu za kulturo. Zanj je v skladu z 11. alinejo prvega odstavka 100. člena ZMed pridobila soglasje Sveta za radiodifuzijo.  

Agencija je v procesu priprave predloga strategije ves čas redno sodelovala z Ministrstvom za kulturo in s Svetom za radiodifuzijo, prav tako je v pripravo dokumenta vključevala zainteresirano javnost ter ji že v najzgodnejši fazi njegove priprave omogočila, da na izhodišča poda svoje pripombe, predloge in mnenja, ki jih je pri pripravi predloga strategije tudi upoštevala. Predlog strategije je bil 23. 12. 2020 predložen v javno posvetovanje, zainteresirana javnost pa povabljena, da do vključno 31. 1. 2021 predloži svoje pisne pripombe, predloge ter mnenja. Do izteka tega roka agencija ni prejela nobenih pripomb, komentarjev ali dopolnitev zainteresirane javnosti, zato je besedilo končnega dokumenta, ki je bilo posredovano v soglasje Svetu za radiodifuzijo ter nato predlagano Ministrstvu za kulturo, po zaključenem javnem posvetovanju ostalo vsebinsko nespremenjeno.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava