Skoči do osrednje vsebine

Izhodišča za pripravo Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025

Agencija je na podlagi 109. člena Zakona o medijih pripravila izhodišča za pripravo Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025. Z namenom celovite obravnave področja sta bila v pripravo pričujočih izhodišč vključena tudi Ministrstvo za kulturo in Svet za radiodifuzijo, ki pa bosta nadaljnje predloge za pripravo končnega besedila strategije še podala.

Agencija zainteresirano javnost vabi, da do vključno 23. 10. 2020 posreduje konstruktivne predloge in pripombe, ki bodo agenciji v pomoč pri pripravi same strategije. Pri nekaterih področjih so posebej izpostavljena vprašanja, ki jih je po mnenju agencije smiselno nasloviti na zainteresirano javnost, kar pa ne pomeni, da se mora javnost v svojih odzivih omejiti na odgovarjanje na zastavljena vprašanja. Predloge pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si, pri tem pa se obvezno sklicujte na opravilno številko 0070-3/2020.

Agencija se do prejetih pripomb, predlogov in mnenj ne bo opredeljevala, jih bo pa pred pripravo strategije podrobno proučila in smiselno upoštevala. Z morebitnimi pripombami zainteresirane javnosti, ki se bodo nanašale na področje dela Ministrstva za kulturo oziroma Sveta za radiodifuzijo, bo agencija oba organa seznanila po 23. 10. 2020.

 

Aktualne novice

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava