Poziv k prijavi na javno odpiranje ponudb na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Agencija obvešča zainteresirane ponudnike, da bo zaradi koronavirusa in z njim povezanih ukrepov za zajezitev širjenja okužb javno odpiranje vseh pravilno označenih in pravočasno prispelih ponudb na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, ki je bil 18. 12. 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 191/2020 (sprememba javnega razpisa pa v Uradnem listu RS št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021 in v Uradnem listu RS št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021), izvedeno na daljavo prek spletne aplikacije.

Skladno s sklepom o uvedbi javnega razpisa, spremenjenim z objavo v Uradnem listu RS št. /2021 z dne 8. 1. 2021, bo javno odpiranje ponudb potekalo 15. 2. 2021 ob 14. uri v veliki sejni sobi na sedežu agencije. Zainteresirana javnost bo lahko na javnem odpiranju sodelovala izključno po videokonferenci. Fizična prisotnost zainteresirane javnosti na javnem odpiranju ne bo mogoča.

Vse zainteresirane agencija vabi, da najkasneje do petka 12. 2. 2021 do 12. ure po elektronski pošti na naslov: drazba@akos-rs.si najavijo svojo udeležbo na javnem odpiranju, ki bo potekalo v obliki videokonference.

Najava udeležbe mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • elektronski naslov (za posredovanje povezave do videokonference).

Vsem, ki bodo pravočasno najavili svojo udeležbo in posredovali ustrezne podatke, bo agencija do izvedbe dogodka na v prijavi navedeni elektronski naslov posredovala povezavo za udeležbo na dogodku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava