Popravki analize upoštevnega trga 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji«

Pri ponovnem pregledu analize trga 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji« je agencija ugotovila manjša odstopanja pri izračunu tržnih deležev in jih je v končni verziji popravila. Ti popravki ne vplivajo na kakršnekoli zaključke agencije v zvezi opredelitvijo upoštevnega trga in določitvijo operaterja s pomembno tržno močjo, niti na predlagane obveznosti. Agencija je zaradi večje preglednosti tako popravke, kakor tudi spremembe analize, ki izhajajo iz javnega posvetovanja, označila v besedilu analize.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava