Odgovori in predlogi zainteresirane javnosti na Zasnovo strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023

Agencija objavlja prejete odgovore in predloge zainteresirane javnosti na Zasnovo strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023. Omenjeni dokument je agencija objavila 26. 6. 2020 in hkrati povabila zainteresirano javnost k podaji odgovorov na vprašanja, zastavljena v dokumentu oziroma konstruktivnih predlogov in pripomb, ki bodo agenciji v pomoč pri pripravi same strategije.


Do roka, ki se je iztekel 26. 07. 2020, je prejela odgovore in predloge osmih predstavnikov zainteresirane javnosti. Pripombe so posredovali: Telekom Slovenije, d.d, Radio Center d.o.o., Studio S, MNZ-Policija, Telemach d.o.o., T-2 d.o.o. Iskratel, d.o.o. in A1 Slovenija, d.d.

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava