Predlog Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023

Agencija objavlja predlog Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023 in vabi zainteresirano javnost, da do vključno 12. 12. 2020 predloži pisne pripombe, predloge ter mnenja, ki naj se pošljejo na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si (z obveznim sklicem na opravilno številko 0070-2/2020).

Agencija je pred pripravo predloga strategije na podlagi novih strateških usmeritev Ministrstva za javno upravo že pripravila Zasnovo Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023, v kateri je na zainteresirano javnost naslovila vprašanja in nanje v zastavljenem roku tudi že prejela odgovore.

Po prejemu odziva zainteresirane javnosti na predlog strategije bo agencija oblikovala končno verzijo dokumenta in ga predložila v soglasje Vladi RS.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava