Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz.

Zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 1. 2. 2021 do 11. ure.

Za pomoč pri pripravi ponudbe agencija objavlja tudi obrazce iz razpisne dokumentacije v Wordu.

Agencija bo v skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije odgovore na prejeta pisna vprašanja, ki jih bo prejela do 8. 1. 2021, objavljala sproti, najkasneje pa do 18. 1. 2021. Na vprašanja, ki jih bo prejela po navedenem roku, agencija ne bo odgovarjala.

OPOZORILO - SPREMEMBA SKLEPA, RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OBRAZCEV Z DNE 8. 1. 2021

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021 objavila Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz.

Sprememba sklepa o uvedbi javnega razpisa se odraža v spremembi razpisne dokumentacije. Agencija je s spremembo sklepa o uvedbi javnega razpisa in posledično razpisne dokumentacije – kot napovedano z objavo na spletni strani agencije dne 5. 1. 2021 – podaljšala rok za podajo pisnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom in odgovorov agencije nanje ter posledično rok za oddajo ponudb.

Rok za podajo pisnih vprašanj je tako podaljšan do 18. 1. 2021, agencija bo nanje odgovarjala do 28. 1. 2021, rok za predložitev ponudb na predmetni javni razpis pa je podaljšan do 15. 2.2021.

V spremembi je agencija dodala tudi sklic na nov sklep Vlade RS in posledično sklice na objave v Uradnem listu v obrazcih I.1, I.3, I.4 in I.5.

Sprememba sklepa, sprememba razpisne dokumentacije in popravljeni obrazci so na voljo na povezavi.

Aktualne novice

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava