Obvestilo zainteresiranim ponudnikom javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Po objavi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije dne 18. 12. 2020, je agencija prejela več prošenj za podaljšanje roka za podajo pisnih vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo (določen v poglavju B razpisne dokumentacije). Ker so bili v vmesnem času od objave javnega razpisa do roka za podajo vprašanj prazniki, se je agencija odločila, da ta rok, ki je bil določen za 8. 1. 2021  podaljša za dodatnih 10 dni.  Posledično bo agencija podaljšala tudi rok za oddajo ponudb.

Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa in sprememba razpisne dokumentacije, ki vsebujeta navedeno spremembo, bosta v Uradnem listu RS oz. na spletni strani agencije objavljena v petek, 8. 1. 2021. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava