Druga sprememba javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 16/2021 objavila Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz (sprememba št. 2).

Sprememba sklepa o uvedbi javnega razpisa se odraža v spremembi razpisne dokumentacije. Sprememba sklepa o uvedbi javnega razpisa in posledično razpisne dokumentacije se v pretežni meri nanaša zgolj na popravek oziroma odpravo nejasnosti pravil dražbe, ugotovljenih na podlagi prejetih zahtev za pojasnila v skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije. Sprememba ali dopolnitev javnega razpisa je predvidena v točki D.4 razpisne dokumentacije. Prav tako je agencija v spremembi dodala sklice na objave v Uradnem listu v obrazcih I.1, I.3, I.4 in I.5 ter v obrazcu I.6 dodala spustne menije za izbiro števila lotov, za katere se ponudniki potegujejo.

Sprememba sklepa, sprememba razpisne dokumentacije in popravljeni obrazci so na voljo spodaj. Agencija hkrati objavlja tudi neuradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami razpisne dokumentacije v slovenskem in angleškem jeziku (tako z vključenim sledi spremembam kot njun čistopis).

 

Deli vsebino

Aktualne novice

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava