Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za pridobitev mnenj in interesa zainteresirane javnosti glede dodelitve odvzetih elementov oštevilčenja

Agencija je 28. 6. 2021 obvestila javnost, da je skladno z 72. členom Zakona o elektronskih komunikacijah po uradni dolžnosti razveljavila vse odločbe o dodelitvi elementov družbi Detel Global, d. o. o., Lendavska ulica 39B, 9000 Murska Sobota. Agencija objavlja javni poziv za pridobitev interesa zainteresirane javnosti, zaradi prejema več vlog in zahtev po informacijah glede odvzetih elementov oštevilčenja. Rok za oddajo interesa je trideset (30) dni od objave javnega poziva na spletnih straneh agencije, tj. najkasneje do 16. 8. 2021.

Zainteresirana javnost lahko pošlje svoj interes na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, p.p. 418, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na info.box@akos-rs.si, s sklicem na št. 38210-3/2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava