Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o razveljavitvi odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja družbi Detel Global d. o. o. – V STEČAJU

Agencija obvešča javnost, da je v postopku razveljavitve odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, skladno z 72. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: zakon), po uradni dolžnosti razveljavila vse odločbe o dodelitvi elementov družbi Detel Global, d.o.o. Lendavska ulica 39B, 9000 Murska Sobota – V STEČAJU.

Zakon agenciji nalaga, da mora odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja razveljaviti po uradni dolžnosti, če plačilo za uporabo elementov oštevilčenja oziroma znesek za učinkovito rabo omenjene naravne dobrine kljub opozorilu ni bil poravnan. Agencija ugotavlja, da družba Detel Global d.o.o. ni poravnala svojih obveznosti iz naslova odločb o odmeri plačila za uporabo elementov oštevilčenja.

Agencija je uvedla ugotovitveni postopek in v začetku leta 2021 družbi Detel Global d.o.o., po uradni dolžnosti, izdala odločbo o razveljavitvi vseh dodeljenih odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja in družbo pozvala, da v roku 5 delovnih dni od vročitve odločbe agenciji predloži seznam telefonskih številk vseh aktivnih uporabnikov na lastnem omrežju in seznam vseh aktivnih uporabnikov, ki so prenesli svojo telefonsko številko k drugem operaterju, z oznako pri katerem operaterju se telefonska številka nahaja, hkrati pa bi morala družba Detel Global d.o.o. obvestiti vse aktivne uporabnike v svojem omrežju, da morajo v roku 30 dni prenesti številko k drugemu operaterju.

Agencija obvešča, da je odločba o razveljavitvi vseh odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja, katerih imetnik je družba Detel Global, d.o.o. (podatki so na voljo v spletnem registru številskega prostora na naslednji povezavi), postala dokončna 17. 6. 2021 in zato tudi poziva končne uporabnike, da poskrbijo za ohranitev svoje telefonske številke, saj v nasprotnem primeru lahko ostanejo brez storitve.

Agencija dodatno obvešča, da morajo vsi operaterji naročnikom omogočiti, da lahko ohranijo svojo številko ali številke pri zamenjavi izvajalca storitev skladno z zakonom in Splošnim aktom o prenosljivosti številk (glej povezavo). Prenos številke je mogoč pri operaterju prejemniku številke, ki poskrbi za enostaven postopek prenosa.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava