Javni razpis za dodelitev elementov oštevilčenja za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je glede na izražene potrebe deležnikov po elementih oštevilčenja na podlagi javnega poziva za pridobitev mnenj in interesa zainteresirane javnosti glede dodelitve odvzetih elementov oštevilčenja družbi Detel Global d. o. o. z dne 16. 7.2021, ki se je zaključil 16. 8. 2021, v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 135/21 z dne 27. 8. 2021 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev elementov oštevilčenja za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev, št. 38212-1/2021/1 z dne 27. 8. 2021, ki ga je sprejela na podlagi 38. člena v povezavi s 65. členom ZEKom-1.

Agencija vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe najkasneje do 27. 9. 2021 do 11. ure.

Agencija bo v skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije odgovore na prejeta pisna vprašanja, ki jih bo prejela do 7. 9. 2021, objavljala sproti, najkasneje pa do 14. 9. 2021. Na vprašanja, ki jih bo prejela po navedenem roku, agencija ne bo odgovarjala.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava