Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o spremembi Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je pripravila predlog Splošnega akta o spremembi Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev. Agencija vabi zainteresirano javnost, da do 15. januarja 2024 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu splošnega akta na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-38/2022.

Agencija pojasnjuje, da je po uveljavitvi Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev (Uradni list RS, št. 46/23) na predlog Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) izvedla delavnico o spremembah omenjenega splošnega akta, na kateri so člani SOEK podali štiri predloge sprememb oziroma dopolnitev omenjenega akta. Agencija je predloge preučila, en predlog delno upoštevala ter posledično pripravila predlog Splošnega akta o spremembi Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev.

Predlog Splošnega akta spreminja predhodno najavo pred klici iz Slovenije v tujino (katerih cena presega 0,2318 EUR z DDV na minuto) tako, da je predvidena generična predhodna najava. S tem bi se spremenilo določilo trenutno veljavnega splošnega akta, ki predvideva, da je potrebno v predhodni najavi navesti konkretno ceno klica iz Slovenije v tujino (v EUR z DDV).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava