Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila predlog novega Splošnega akta o razvrstitvi programov v javnih komunikacijskih omrežjih, namenjenih za distribucijo digitalnih televizijskih storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi 135. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/2022, v nadaljevanju: ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o razvrstitvi programov v javnih komunikacijskih omrežjih, namenjenih za distribucijo digitalnih televizijskih storitev. Osnutek navedenega akta temelji na obstoječem Splošnem aktu o razvrščanju programov v javnih digitalnih televizijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 48/13). Predlog akta operaterjem javnih komunikacijskih omrežij, ki so namenjena za distribucijo digitalnih televizijskih storitev, določa navodila za razvrstitev televizijskih programov, za katere je izdano dovoljenje po zakonu, ki ureja medije. Z ZEKom-2 je v 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 8. decembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o razvrstitvi programov v javnih komunikacijskih omrežjih, namenjenih za distribucijo digitalnih televizijskih storitev. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-17/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava