Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o razčlenjenem računu

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi tretjega odstavka 177.  člena Zakona o elektronskih komunikacijah  (ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o razčlenjenem računu. Predlog akta temelji na obstoječem Splošnem aktu o razčlenjenem računu z nujnimi posodobitvami, ki jih zahteva razvoj trga elektronskih komunikacij.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 8. maja 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o razčlenjenem računu na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-42/2022

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava