Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila predlog novega Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju: ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi. Predlog navedenega akta temelji na obstoječem Splošnem aktu o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 68/13 in 48/18). Med drugim podrobneje določa frekvenčne pasove radijskih frekvenc za radioamaterske storitve ter največje oddajne moči, postopek dodelitve klicnih znakov in usposabljanje radioamaterjev  Z ZEKom-2 je v 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 25. novembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-19/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava