Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi devetega odstavka 10. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk. Predlog akta temelji na obstoječem Splošnem aktu o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk. Spremembe se nanašajo na dostopovne točke, ki po ZEKom-2 niso več obvezne. Spremembe pri zahtevah za razdelilno točko in stavbno fizično in pasivno komunikacijsko infrastrukturo pa so minimalne in so predvsem zaradi večje nedvoumnosti splošnega akta.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 15. februarja 2023, posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-35/2022.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava