Mesecni-izdatki-gospodinjstev-za-storitve-elektronskih-komunikacij-okt-2012.pdf