Slovar izrazov

Slovar izrazov in strokovnih terminov

Število najdenih rezultatov: 351
Ne najdete odgovora: Vprašajte nas

 • Absolutna zakasnitev

 • ADSL

 • AKOS poštna nalepka

 • Aktiviranje voda

 • Aktivno zaznavalo (senzor)

 • Aplikacijski sloj

 • Avdiovizualna medijska storitev

 • Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo

 • Bandwidth

 • Bazna postaja

 • Bela lisa

 • Bit

 • BRAS

 • Broadcast

 • CATV

 • CC

 • CDMA

 • Četverček

 • Čezmejni poštni promet

 • Delni zakupljeni vod

 • Digitalna prenosna pot

 • Digitalni medij

 • Direktna pošta

 • Distribucija

 • Dodelitev (radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala)

 • Domena

 • Dostava

 • Dostopovna infrastruktura

 • Dostopovna omrežja naslednje generacije (omrežja N)

 • Dostopovno omrežje

 • Dovodna povezava

 • DSC 1800 (GSM 1800)

 • DSL

 • DSLAM

 • DVB digitalna video radiodifuzija

 • Dvojček

 • EDGE

 • Ekvivalentna izotropna sevana moč

 • Elektromagnetna združljivost

 • Elektronska komunikacijska oprema

 • Elektronska komunikacijska storitev

 • Elektronska pošta

 • Elektronski mediji

 • Elektronsko komunikacijsko omrežje

 • Elementi oštevilčenja

 • ENUM

 • ENUM domena številke

 • ERT

 • Ethernet

 • Evropski telefonski številski prostor

 • Fiksna satelitska storitev

 • Fiksna storitev

 • Fiksne javne telefonske storitve

 • Fiksno javno telefonsko omrežje

 • FTTH

 • FTTN

 • FTTx

 • Geografska številka

 • Geografska številka po ZEKom

 • Geostacionarni satelit

 • Geostacionarno-satelitska tirnica (orbita)

 • Glavni delilnik

 • Goli DSL

 • GPON

 • GPRS

 • GSM (GSM 900)

 • HDTV

 • Help desk

 • Hibridno omrežje

 • Hišna komunikacijska napeljava

 • Hišna napeljava

 • Hišni predalčnik

 • Hrbtenični del zakupljenega voda

 • HSCSD

 • HSDPA

 • HSUPA

 • ID celice

 • IMEI

 • Industrijska, znanstvena in medicinska uporaba (s kratico ISM)

 • Inštalacijski kabel

 • Interaktivna storitev

 • IP telefonija

 • ITU-T

 • Izdajatelj medija

 • Izkazan tržni interes

 • Izvajalec oziroma izvajalka univerzalne storitve

 • Izvajalec/Izvajalka poštne storitve

 • Javna komunikacijska omrežja

 • Javna komunikacijska storitev

 • Javna komunikacijska storitev povezljivosti v širokopasovno omrežje

 • Javna telefonska govorilnica

 • Javne satelitske storitve

 • Javne telekomunikacijske storitve

 • Javno dopisovanje (javna korespondenca)

 • Javno dostopna telefonska storitev

 • Javno komunikacijsko omrežje

 • Javno telefonsko omrežje

 • Kabelska kanalizacija

 • Kabelski modem

 • Katastrofalni izpad omrežja

 • Klic

 • Klic v sili

 • Koda države

 • Kolokacija

 • Kompresija

 • Komunikacija

 • Končni uporabnik oziroma končna uporabnica

 • Kontaktna točka

 • Konvergenca

 • Kopenska mobilna postaja

 • Kopenska mobilna storitev

 • Kopenska postaja

 • KPI

 • Krajevna podzanka

 • Krajevna zanka

 • Kvantizacija

 • ladijska postaja

 • LAN

 • LED

 • Lokalna zanka

 • LRE

 • LRIC

 • M2M/IoT

 • Mediji

 • Medmrežni vod

 • Mednarodna prepona

 • Mednarodna številka

 • Mednarodni tovorni promet

 • Mednarodni zakupljeni vod

 • Medomrežna povezava

 • Medomrežno povezovanje

 • Medsatelitska storitev

 • Meteorološka satelitska storitev

 • Middleware

 • Minimalni nabor zakupljenih vodov

 • MMS

 • Mobilna postaja

 • Mobilna reševalna postaja

 • Mobilna satelitska storitev

 • Mobilna storitev

 • Mobilna zemeljska postaja

 • Mobilne javne radijske storitve

 • Mobilno javno radijsko omrežje

 • Modulacija

 • Motenje

 • MPEG

 • Mrežna kartica

 • Multipleks

 • Multipleksiranje

 • Nacionalna (značilna) številka (N(S)N)

 • Nacionalni številski prostor

 • Nacionalni zakupljeni vod

 • Nacionalno gostovanje ali sledenje

 • Nadomestna vlakovna pot

 • Nadomestna vlakovna pot

 • Naprava instrumentalnega pristajalnega sistema za uravnavanje strmine prileta

 • Naročnik oziroma naročnica

 • NAS

 • Naselja belih lis

 • Naslovnik/naslovnica

 • NDC

 • Negeografske številke

 • Negovorni pas frekvenčnega spektra

 • Nemestna naselja

 • Neuspešni klic

 • NGN

 • NMT

 • NRA

 • Obalna postaja

 • Objekt

 • Objekt kot del pripadajoče elektronske komunikacijske infrastrukture

 • Odbojni (pasivni) satelit

 • Odprta komunikacijska omrežja

 • Odprto širokopasovno omrežje

 • OFDM

 • Oglaševanje

 • Omrežna priključna točka

 • Omrežni dostop

 • Omrežni operater mobilne telefonije

 • Operater

 • Operater navideznega mobilnega omrežja

 • Operater omrežja

 • Operaterski dostop

 • Operaterski mednarodni zakupljeni vod

 • Označevalni radijski svetilnik

 • Palubna komunikacijska postaja

 • Pasivno zaznavalo (senzor)

 • Podatki o prometu

 • Pomorska mobilna storitev

 • Pomorska mobina satelitska storitev

 • Pomorska radionavigacijska storitev

 • Ponudnik avdiovizualne medijske storitve

 • Ponudnik storitve/preprodajalec

 • Poslovni uporabniki

 • Posredovanje klica

 • Postaja

 • Postaja javljalnik kraja nuje

 • Postaja na zrakoplovu

 • Postaja radijskega svetilnika

 • Pošiljatelj/Pošiljateljica

 • Poštna pošiljka

 • Poštne celine

 • Poštne storitve

 • Poštne vrednotnice

 • Poštno omrežje

 • Potrošnik oziroma potrošnica

 • Preizkus treh meril

 • Prenosljivost številk

 • Prevozne storitve

 • Prevoznik v železniškem prometu

 • Prikaz identitete klicočega priključka

 • Prikaz identitete priključka v zvezi

 • Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo

 • Pripadajoče zmogljivosti

 • Priporočena poštna pošiljka

 • Priporočila ITU-T

 • Prizemna digitalna televizija

 • Prizemna postaja

 • Prizemne radiokomunikacije

 • Program omrežja

 • Programske vsebine

 • Promocijsko umeščanje izdelkov

 • QoS

 • Radarski svetilnik (radarska signalna naprava)

 • Radijska frekvenca

 • Radijska oprema

 • Radijski valovi

 • Radijski višinomer

 • Radioamaterska satelitska storitev

 • Radioamaterska storitev

 • Radioastronomija

 • Radioastronomska postaja

 • Radioastronomska storitev

 • Radiodeterminacijska satelitska storitev

 • Radiodeterminacijska storitev

 • Radiodifuzija

 • Radiodifuzna satelitska storitev

 • Radiodifuzna storitev

 • Radiofrekvenčni pas

 • Radiofrekvenčni spekter

 • Radiofrekvenčno zaščitno razmerje

 • Radiogoniometrija

 • Radiokomunikacije

 • Radiokomunikacijske storitve

 • Radiolokacijska storitev

 • Radionavigacijska satelitska storitev

 • Radionavigacijska storitev

 • Razporeditev (radiofrekvenčnega pasu)

 • Razred oddajanja

 • Razvezan dostop do krajevne zanke

 • Razvezava lokalne zanke

 • Rezidenčni uporabniki

 • Roaming

 • Satelitska povezava

 • Satelitski sistem

 • Satelitsko omrežje

 • SIM kartica

 • Sistem s pogojnim dostopom

 • Skupna lokacija

 • Skupna uporaba objektov oziroma napeljav

 • SLA

 • SMS

 • Sodostop do krajevne zanke

 • Soglasje

 • Sponzoriranje

 • Srednja moč (radijskega oddajnika)

 • Storitev

 • Storitev informacijske družbe

 • Storitev meteorološke podpore

 • Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje

 • Storitev standardne frekvence in časovnih signalov

 • Storitev standardne frekvence in časovnih signalov prek satelita

 • Storitev vesoljskih raziskav

 • Storitev z dodano vrednostjo

 • Storitev za vesoljsko obratovanje

 • Širokopasovno dostopovno vozlišče

 • Širokopasovno omrežje

 • Širokozaslonska televizijska storitev

 • Škodljivo motenje

 • Številka

 • Številka naročnika

 • Številke brezplačnih storitev

 • Številke premijskih storitev

 • Številke skrajšanega izbiranja

 • Številke za klice v sili

 • Tehtani povprečni strošek kapitala

 • Telekomunikacije

 • Telekomunikacijska omrežja

 • Telekomunikacijske storitve

 • Telekomunikacijski vod

 • Telemetrija

 • Televizijska prodaja

 • Televizijski program

 • Televizijsko prodajno okno

 • Temno vlakno

 • Terminalska oprema

 • Tirnica (orbita)

 • Točka dostopa

 • Tranzitni vod

 • Trojček

 • Troposfersko sipanje

 • UMTS

 • Univerzalna storitev

 • Uporabnik oziroma uporabnica

 • Uporabniki

 • Uporabnina

 • Uporabniško ime

 • Upravičenec

 • Upravljalec javne železniške infrastrukture

 • Upravljalec oziroma upravljalka

 • Uredniška odgovornost

 • Uskladitvena oddaljenost

 • Varnostna storitev

 • VDSL

 • Vertikalno integrirani operater

 • Vesoljska postaja

 • Vesoljske radiokomunikacije

 • Vesoljski sistem

 • Visokoleteča aeronavtična ploščad

 • Vlakovna pot

 • Vlakovna pot za določen namen (ad hoc vlakovna pot)

 • Vmesnik

 • Vmesnik aplikacijskega programa (API)

 • Vozni red

 • Vozni red omrežja

 • Voznoredno obdobje

 • VPN

 • Vrednostna poštna pošiljka

 • Vročitev

 • VULA

 • Vzorčenje

 • WiFi

 • WiMAX

 • Zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij

 • Zaključevanje klica

 • Zakonito prestrezanje komunikacij

 • Zakupljeni vodi

 • Zavezanec

 • ZEKom

 • Zemeljska postaja

 • Zemeljska postaja na zrakoplovu

 • Zmogljivejša digitalna televizijska oprema

 • ZPSto

 • Zrakoplovna mobilna (OR) storitev

 • Zrakoplovna mobilna (R) storitev

 • Zrakoplovna mobilna satelitska (OR) storitev

 • Zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev

 • Zrakoplovna mobilna satelitska storitev

 • Zrakoplovna mobilna storitev

 • Zrakoplovna postaja

 • Zrakoplovna radionavigacijska storitev

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava