Skoči do osrednje vsebine

Slovar izrazov

Slovar izrazov in strokovnih terminov

Število najdenih rezultatov: 351
Ne najdete odgovora: Vprašajte nas

 • Absolutna zakasnitev
 • ADSL
 • AKOS poštna nalepka
 • Aktiviranje voda
 • Aktivno zaznavalo (senzor)
 • Aplikacijski sloj
 • Avdiovizualna medijska storitev
 • Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo
 • Bandwidth
 • Bazna postaja
 • Bela lisa
 • Bit
 • BRAS
 • Broadcast
 • CATV
 • CC
 • CDMA
 • Četverček
 • Čezmejni poštni promet
 • Delni zakupljeni vod
 • Digitalna prenosna pot
 • Digitalni medij
 • Direktna pošta
 • Distribucija
 • Dodelitev (radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala)
 • Domena
 • Dostava
 • Dostopovna infrastruktura
 • Dostopovna omrežja naslednje generacije (omrežja N)
 • Dostopovno omrežje
 • Dovodna povezava
 • DSC 1800 (GSM 1800)
 • DSL
 • DSLAM
 • DVB digitalna video radiodifuzija
 • Dvojček
 • EDGE
 • Ekvivalentna izotropna sevana moč
 • Elektromagnetna združljivost
 • Elektronska komunikacijska oprema
 • Elektronska komunikacijska storitev
 • Elektronska pošta
 • Elektronski mediji
 • Elektronsko komunikacijsko omrežje
 • Elementi oštevilčenja
 • ENUM
 • ENUM domena številke
 • ERT
 • Ethernet
 • Evropski telefonski številski prostor
 • Fiksna satelitska storitev
 • Fiksna storitev
 • Fiksne javne telefonske storitve
 • Fiksno javno telefonsko omrežje
 • FTTH
 • FTTN
 • FTTx
 • Geografska številka
 • Geografska številka po ZEKom
 • Geostacionarni satelit
 • Geostacionarno-satelitska tirnica (orbita)
 • Glavni delilnik
 • Goli DSL
 • GPON
 • GPRS
 • GSM (GSM 900)
 • HDTV
 • Help desk
 • Hibridno omrežje
 • Hišna komunikacijska napeljava
 • Hišna napeljava
 • Hišni predalčnik
 • Hrbtenični del zakupljenega voda
 • HSCSD
 • HSDPA
 • HSUPA
 • ID celice
 • IMEI
 • Industrijska, znanstvena in medicinska uporaba (s kratico ISM)
 • Inštalacijski kabel
 • Interaktivna storitev
 • IP telefonija
 • ITU-T
 • Izdajatelj medija
 • Izkazan tržni interes
 • Izvajalec oziroma izvajalka univerzalne storitve
 • Izvajalec/Izvajalka poštne storitve
 • Javna komunikacijska omrežja
 • Javna komunikacijska storitev
 • Javna komunikacijska storitev povezljivosti v širokopasovno omrežje
 • Javna telefonska govorilnica
 • Javne satelitske storitve
 • Javne telekomunikacijske storitve
 • Javno dopisovanje (javna korespondenca)
 • Javno dostopna telefonska storitev
 • Javno komunikacijsko omrežje
 • Javno telefonsko omrežje
 • Kabelska kanalizacija
 • Kabelski modem
 • Katastrofalni izpad omrežja
 • Klic
 • Klic v sili
 • Koda države
 • Kolokacija
 • Kompresija
 • Komunikacija
 • Končni uporabnik oziroma končna uporabnica
 • Kontaktna točka
 • Konvergenca
 • Kopenska mobilna postaja
 • Kopenska mobilna storitev
 • Kopenska postaja
 • KPI
 • Krajevna podzanka
 • Krajevna zanka
 • Kvantizacija
 • ladijska postaja
 • LAN
 • LED
 • Lokalna zanka
 • LRE
 • LRIC
 • M2M/IoT
 • Mediji
 • Medmrežni vod
 • Mednarodna prepona
 • Mednarodna številka
 • Mednarodni tovorni promet
 • Mednarodni zakupljeni vod
 • Medomrežna povezava
 • Medomrežno povezovanje
 • Medsatelitska storitev
 • Meteorološka satelitska storitev
 • Middleware
 • Minimalni nabor zakupljenih vodov
 • MMS
 • Mobilna postaja
 • Mobilna reševalna postaja
 • Mobilna satelitska storitev
 • Mobilna storitev
 • Mobilna zemeljska postaja
 • Mobilne javne radijske storitve
 • Mobilno javno radijsko omrežje
 • Modulacija
 • Motenje
 • MPEG
 • Mrežna kartica
 • Multipleks
 • Multipleksiranje
 • Nacionalna (značilna) številka (N(S)N)
 • Nacionalni številski prostor
 • Nacionalni zakupljeni vod
 • Nacionalno gostovanje ali sledenje
 • Nadomestna vlakovna pot
 • Nadomestna vlakovna pot
 • Naprava instrumentalnega pristajalnega sistema za uravnavanje strmine prileta
 • Naročnik oziroma naročnica
 • NAS
 • Naselja belih lis
 • Naslovnik/naslovnica
 • NDC
 • Negeografske številke
 • Negovorni pas frekvenčnega spektra
 • Nemestna naselja
 • Neuspešni klic
 • NGN
 • NMT
 • NRA
 • Obalna postaja
 • Objekt
 • Objekt kot del pripadajoče elektronske komunikacijske infrastrukture
 • Odbojni (pasivni) satelit
 • Odprta komunikacijska omrežja
 • Odprto širokopasovno omrežje
 • OFDM
 • Oglaševanje
 • Omrežna priključna točka
 • Omrežni dostop
 • Omrežni operater mobilne telefonije
 • Operater
 • Operater navideznega mobilnega omrežja
 • Operater omrežja
 • Operaterski dostop
 • Operaterski mednarodni zakupljeni vod
 • Označevalni radijski svetilnik
 • Palubna komunikacijska postaja
 • Pasivno zaznavalo (senzor)
 • Podatki o prometu
 • Pomorska mobilna storitev
 • Pomorska mobina satelitska storitev
 • Pomorska radionavigacijska storitev
 • Ponudnik avdiovizualne medijske storitve
 • Ponudnik storitve/preprodajalec
 • Poslovni uporabniki
 • Posredovanje klica
 • Postaja
 • Postaja javljalnik kraja nuje
 • Postaja na zrakoplovu
 • Postaja radijskega svetilnika
 • Pošiljatelj/Pošiljateljica
 • Poštna pošiljka
 • Poštne celine
 • Poštne storitve
 • Poštne vrednotnice
 • Poštno omrežje
 • Potrošnik oziroma potrošnica
 • Preizkus treh meril
 • Prenosljivost številk
 • Prevozne storitve
 • Prevoznik v železniškem prometu
 • Prikaz identitete klicočega priključka
 • Prikaz identitete priključka v zvezi
 • Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo
 • Pripadajoče zmogljivosti
 • Priporočena poštna pošiljka
 • Priporočila ITU-T
 • Prizemna digitalna televizija
 • Prizemna postaja
 • Prizemne radiokomunikacije
 • Program omrežja
 • Programske vsebine
 • Promocijsko umeščanje izdelkov
 • QoS
 • Radarski svetilnik (radarska signalna naprava)
 • Radijska frekvenca
 • Radijska oprema
 • Radijski valovi
 • Radijski višinomer
 • Radioamaterska satelitska storitev
 • Radioamaterska storitev
 • Radioastronomija
 • Radioastronomska postaja
 • Radioastronomska storitev
 • Radiodeterminacijska satelitska storitev
 • Radiodeterminacijska storitev
 • Radiodifuzija
 • Radiodifuzna satelitska storitev
 • Radiodifuzna storitev
 • Radiofrekvenčni pas
 • Radiofrekvenčni spekter
 • Radiofrekvenčno zaščitno razmerje
 • Radiogoniometrija
 • Radiokomunikacije
 • Radiokomunikacijske storitve
 • Radiolokacijska storitev
 • Radionavigacijska satelitska storitev
 • Radionavigacijska storitev
 • Razporeditev (radiofrekvenčnega pasu)
 • Razred oddajanja
 • Razvezan dostop do krajevne zanke
 • Razvezava lokalne zanke
 • Rezidenčni uporabniki
 • Roaming
 • Satelitska povezava
 • Satelitski sistem
 • Satelitsko omrežje
 • SIM kartica
 • Sistem s pogojnim dostopom
 • Skupna lokacija
 • Skupna uporaba objektov oziroma napeljav
 • SLA
 • SMS
 • Sodostop do krajevne zanke
 • Soglasje
 • Sponzoriranje
 • Srednja moč (radijskega oddajnika)
 • Storitev
 • Storitev informacijske družbe
 • Storitev meteorološke podpore
 • Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
 • Storitev standardne frekvence in časovnih signalov
 • Storitev standardne frekvence in časovnih signalov prek satelita
 • Storitev vesoljskih raziskav
 • Storitev z dodano vrednostjo
 • Storitev za vesoljsko obratovanje
 • Širokopasovno dostopovno vozlišče
 • Širokopasovno omrežje
 • Širokozaslonska televizijska storitev
 • Škodljivo motenje
 • Številka
 • Številka naročnika
 • Številke brezplačnih storitev
 • Številke premijskih storitev
 • Številke skrajšanega izbiranja
 • Številke za klice v sili
 • Tehtani povprečni strošek kapitala
 • Telekomunikacije
 • Telekomunikacijska omrežja
 • Telekomunikacijske storitve
 • Telekomunikacijski vod
 • Telemetrija
 • Televizijska prodaja
 • Televizijski program
 • Televizijsko prodajno okno
 • Temno vlakno
 • Terminalska oprema
 • Tirnica (orbita)
 • Točka dostopa
 • Tranzitni vod
 • Trojček
 • Troposfersko sipanje
 • UMTS
 • Univerzalna storitev
 • Uporabnik oziroma uporabnica
 • Uporabniki
 • Uporabnina
 • Uporabniško ime
 • Upravičenec
 • Upravljalec javne železniške infrastrukture
 • Upravljalec oziroma upravljalka
 • Uredniška odgovornost
 • Uskladitvena oddaljenost
 • Varnostna storitev
 • VDSL
 • Vertikalno integrirani operater
 • Vesoljska postaja
 • Vesoljske radiokomunikacije
 • Vesoljski sistem
 • Visokoleteča aeronavtična ploščad
 • Vlakovna pot
 • Vlakovna pot za določen namen (ad hoc vlakovna pot)
 • Vmesnik
 • Vmesnik aplikacijskega programa (API)
 • Vozni red
 • Vozni red omrežja
 • Voznoredno obdobje
 • VPN
 • Vrednostna poštna pošiljka
 • Vročitev
 • VULA
 • Vzorčenje
 • WiFi
 • WiMAX
 • Zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij
 • Zaključevanje klica
 • Zakonito prestrezanje komunikacij
 • Zakupljeni vodi
 • Zavezanec
 • ZEKom
 • Zemeljska postaja
 • Zemeljska postaja na zrakoplovu
 • Zmogljivejša digitalna televizijska oprema
 • ZPSto
 • Zrakoplovna mobilna (OR) storitev
 • Zrakoplovna mobilna (R) storitev
 • Zrakoplovna mobilna satelitska (OR) storitev
 • Zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev
 • Zrakoplovna mobilna satelitska storitev
 • Zrakoplovna mobilna storitev
 • Zrakoplovna postaja
 • Zrakoplovna radionavigacijska storitev
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava