Poročilo o razvoju trga železniških storitev in aktivnostih agencije za leto 2018

Agencija je objavila Poročilo o razvoju trga železniških storitev in aktivnostih agencije za leto 2018. Povzetek glavnih ugotovitev:

  • v letu 2018 je obseg opravljenega dela v železniškem tovornem prometu na omrežju RS ostal praktično nespremenjen v primerjavi v letom 2017;
  • primerjava trga v Sloveniji z drugimi evropskimi državami kaže, da je trg storitev v železniškem tovornem prometu v Sloveniji v zadnjih letih naraščal hitreje od evropskega povprečja;
  • število prepeljanih potnikov na JŽI RS in obseg opravljenega dela v železniškem potniškem prometu sta se v letu 2018 rahlo povečala v primerjavi z letom 2017. S tem se je ustavil  trend upadanja števila prepeljanih potnikov na JŽI RS, ki ga sicer beležimo od leta 2012
  • 95,8 % vseh potnikov je bilo prepeljanih v okviru obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu;
  • skladno s praktično nespremenjenim obsegom opravljenega dela prevoznikov v tovornem prometu je v letu 2018 ostalo skoraj nespremenjeno tudi število dodeljenih vlakovnih poti, hkrati pa je bilo ugotovljeno rahlo povečano število odpovedanih vlakov prevoznikov RCC in ADT;
  • v juliju 2018 je Javna agencija za železniški promet RS dodelila licenco novemu prevozniku v železniškem tovornem prometu.
     
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava