Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2019

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2019 je med drugim razvidno, da penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva nadaljuje trend rasti.

Tudi trend rasti NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta se nadaljuje v četrtem četrtletju 2019 in znaša že 82,9%; rast so zabeležili vsi ponudniki širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja, število non-NGA priključkov pa glede na tehnološki razvoj in trende upada in predstavlja manj kot petino števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta.

Zaradi popravkov enega izmed operaterjev število priključkov IP telefonije od nastopa storitev na trgu beleži rast tržnega deleža, ki v četrtem četrtletju 2019 beleži 85,1% delež. Ostale tehnologije glede na predhodno obdobje beležijo zmanjšanje števila priključkov in s tem upad svojih tržnih deležev.

Občutno rast tržnega deleža v četrtem četrtletju 2019 je zabeležil paket trojčkov. Kljub pozitivnemu prirastu števila paketov četverček, se je njegov tržni delež po neprekinjeni rasti od uvedbe prvič znižal v zadnjem četrtletju 2019. Povezanost storitev in s tem ugodnejše cene paketov trojček in četverček, vplivajo na padec tržnih deležev paketa dvojčkov, samostojnih širokopasovnih dostopov, ter konvergenčne storitve, ki ne vključujejo paketov storitev

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec četrtega četrtletja 2019 zvišala, prav tako se je povečal promet mobilnega širokopasovnega dostopa glede na predhodno četrtletje.

Število priključkov IP televizije se v četrtem četrtletju 2019 povečuje in s tem njen tržni delež. Preostale tehnologije televizijskih priključkov, razen MMDS tehnologije pa v tem obdobju beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Trend upadanja priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju se tudi v četrtem četrtletju 2019 nadaljuje, posledično raste število priključkov dostopa z bitnim tokom.

V četrtem četrtletju 2019 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 88 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 32 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 56 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture. Objav je za 10% manj v primerjavi s tretjim četrtletjem 2019, vendar gre za običajen upad načrtovanih gradenj občin ob koncu koledarskega leta.

Agencija je na portalu eAnalitik (https://eanalitik.akos-rs.si), ki je namenjen prikazu podatkov na trgu elektronskih komunikacij, v sklopu kazalnika Fiksni širokopasovni dostop do interneta posodobila prikaz kazalnika Tržni deleži priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta glede na hitrost dostopa. V navedenem kazalniku je dodala dve novi vrednosti, in sicer 30 Mbit/s do manj kot 100 Mbit/s ter nad 100 Mbit/s.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava