Skoči do osrednje vsebine

Začela veljati sprejeta novela Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B)

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je dne 12. 1. 2022 stopila v veljavo novela zakona, ki ureja avdiovizualne medijske storitve (ZAvMS-B). Novela je v slovenski pravni red prenesla spremenjeno evropsko direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah in prinaša nekaj bistvenih novosti.

Novela po novem ureja regulacijo storitev platform za izmenjavo videov, katerih ponudniki so jih dolžni priglasiti agenciji. Agenciji tako tudi nalaga pristojnost vodenja evidence omenjenih ponudnikov platform ter pristojnost izvensodnega reševanja sporov med uporabniki in ponudniki platform.

Za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo se spreminjajo predpisani deleži avdiovizualnih del tako, da mora delež evropskih avdiovizualnih del odslej obsegati najmanj 30 odstotkov celotnega števila del v katalogu ponudnika v posameznem koledarskem letu. Delež slovenskih avdiovizualnih del pa mora obsegati najmanj pet odstotkov celotnega števila del v ponudnikovem katalogu.

Novela določa tudi spremembe pri zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah ter pravice dostopa invalidov do avdiovizualnih medijskih storitev. Glede zaščite otrok novela med drugim določa spremembo omejenega časa za predvajanje nekaterih otrokom potencialno škodljivih programskih vsebin. Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev bodo z navedeno novelo za posamezno letno obdobje morali pripraviti načrt izboljševanja dostopnosti do svojih storitev za invalide in ga posredovati agenciji ter agenciji poročati o izvedbi ukrepov, predvidenih v načrtu izboljševanja dostopnosti.

Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev bodo tako morali s sorazmernimi ukrepi, postopno in kontinuirano izboljševati dostopnost (to je npr. prevajanje v znakovni jezik, podnaslavljanje za gluhe in naglušne, govorjeni podnapisi in zvočni opisi) do svojih storitev za invalide. Agencija bo tudi vzpostavila kontaktno točko za reševanje pritožb v zvezi z dostopnostjo invalidov do avdiovizualnih medijskih storitev.

Agencija je v roku 6 mesecev od uveljavitve navedenega zakona dolžna pripraviti nove oziroma spremeniti obstoječe splošne akte agencije, zato da bodo usklajeni s spremembami zakonodaje. Agencija bo akte začela pripravljati oziroma usklajevati v sledečem vrstnem redu:

  1. Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov iz osmega odstavka 38.c člena zakona;
  2. Splošni akt o varstvu ranljivih skupin iz petega odstavka 14.a člena zakona;
  3. Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 84/13);
  4. Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12);
  5. Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list RS, št. 31/12);
  6. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 35/12).

Celotno besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZavMS-B) je dostopno na povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava