Agencija obvešča javnost o objavi Splošnih aktov na osnovi novele Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), dne 12. 1. 2022, začel teči šestmesečni rok, v roku katerega je agencija pripravila nove oziroma spremenila obstoječe splošne akte in jih tudi objavila v Uradnem listu RS.

Splošni akti so sledeči:
·    Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 92/22);
·    Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 87/22);
·    Splošni akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 87/22);
·    Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št.  44/12 in 74/22)
·    Splošni akt o varstvu ranljivih skupin (Uradni list RS, št. 70/22);
·    Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov (Uradni list RS, št. 63/22).

Sprejeti splošni akti agencije na podlagi novele Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah so dostopni tudi na spletni strani agencije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava