Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe

17. maj je praznik telekomunikacij in informacijske družbe. Že 55. leto zapored je namreč  Svetovni dan  telekomunikacij in informacijske družbe. Letos so v ospredju digitalne inovacije, ki povezujejo in omogočajo trajnostno blaginjo za vse.

Namen tega dne je pomagati k dvigu zavesti o možnostih informacijske družbe, predvsem, da lahko uporaba interneta in informacijsko komunikacijskih tehnologij doprinese k razvoju družbe, gospodarstva, zdravja, izobraževanja, enakosti spolov in trajnostnemu delovanju.

Pri tem ima pomembno vlogo medijska in informacijska pismenost prebivalstva. Tega se Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije zaveda, saj k temu že 5. leto pomembno prispeva s  svojimi aktivnostmi in objavami na portalu za Medijsko in informacijsko opismenjevanje (MiPi), ki je od svoje ustanovitve prerasel v mrežo kar 19 partnerjev.

Inovativna tehnologija lahko pomaga pri spopadanju z najbolj perečimi svetovnimi izzivi. Digitalne tehnologije lahko pomagajo doseči 70 % ciljev v okviru ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov do leta 2030. Žal pa digitalne vrzeli ovirajo inovacije v mnogih delih sveta, predvsem zaradi pomanjkanja politik, naložb in digitalnih veščin. Članice EU postavlja to pred izzive v hitro spreminjajočem se digitalnem okolju. Tudi Slovenija ima nekaj možnosti za izboljšanje na tem področju. Zlasti v starejši populaciji, v starosti od 65 do 74 let, je 43 % prebivalcev takih, ki nimajo digitalnih veščin, kar je slabše od povprečja EU. Po drugi strani pa boljše rezultate od povprečja evropskih  držav  dosegamo med mlajšim prebivalstvom. Prav tako je delež podjetij, ki ustvarja prihodek z naročili prek spletnih strani v Sloveniji enak, kot znaša povprečje EU. Agencija v okviru ugotavljanja stanja na trgih, ki jih regulira, opravlja tudi redne analizein raziskave trga, ki so namenjene vpogledu v stanje za pripravo ustreznih ukrepov in regulacije na področjih, ki jih agencija regulira.

17. maja je obletnica podpisa prve mednarodne Telegrafske Konvencije leta 1865 in ustanovitev Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU), ki ima danes sedež v Ženevi in sodi pod okrilje Združenih narodov. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2006 na pobudo svetovnega vrha o informacijski družbi 17. maj razglasila tudi za svetovni dan informacijske družbe. Pregled  informacij tega področja na globalni ravni je na voljo v povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava