Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev seznamov naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnem trgu 1 oziroma dereguliranih naselij na upoštevnem trgu 3b

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost o izreku odločb, s katerima je agencija s 1.  januarjem 2024 posodobila seznam naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«  in seznam dereguliranih naselij na upoštevnem trgu 3b “Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«.

Agencija se je odločbah št. 38241-1/2022/26 in št. 38241-2/2022/26, zavezala, da bo enkrat letno, v zadnjem četrtletju vsakega tekočega leta, preverila in posodobila seznama naselij, v katerih so se v času od navedene analize upoštevnega trga že vzpostavili takšni pogoji za konkurenčno delovanje operaterjev na trgu, ki bodisi ne zahtevajo več cenovne regulacije (upoštevni trg 1) bodisi predhodna regulacija zaradi strukture, ki se nagiba k učinkoviti konkurenci, ni več potrebna (upoštevni trg 3b).

Agencija je za posodobitev seznama naselij brez cenovne regulacije na upoštevnem trgu 1 in za posodobitev seznama dereguliranih naselij na upoštevnem trgu 3b uporabila enake kriterije kot v prvotnih analizah upoštevnih trgov 1 oz. 3b. 

Agencija je obe geografski analizi 2023 na svoji spletni strani objavila 31. avgusta 2023 in pozvala zainteresirano javnost, da do vključno 2. oktobra 2023 posreduje pripombe. Do tega roka je agencija prejela odgovore družb Telekom Slovenije, Telemach Slovenija in A1 Slovenija. Odgovore na prejete pripombe je agencija objavila 13. oktobra 2023

S širitvijo seznama naselij brez cenovne regulacije na upoštevnem trgu 1 in seznama dereguliranih naselij na upoštevnem trgu 3b agencija skladno z regulatorno odločbo opušča regulacijo na tistih območjih, kjer zaradi razvoja konkurence regulacija ni več potrebna.

Več o posodobitvi seznamov je v sklopu povezav.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava