Skoči do osrednje vsebine

Geografski analizi 2023 za posodobitev seznamov naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnem trgu 1 oziroma dereguliranih naselij na upoštevnem trgu 3b

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v javno posvetovanje posreduje Geografsko analizo 2023 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«  in Geografsko analizo 2023 za posodobitev seznama dereguliranih naselij na upoštevnem trgu 3b “Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«.

Agencija se je v obeh analizah, in sicer v Analizi upoštevnega trga 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« s predlaganimi obveznostmi, in v Analizi upoštevnega trga 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« s predlaganimi obveznostmi, objavljenimi 19. 11. 2021 na spletni strani agencije, zavezala, da bo enkrat letno, v zadnjem četrtletju vsakega tekočega leta, preverila in posodobila seznama naselij, v katerih so se v času od navedene analize upoštevnega trga že vzpostavili takšni pogoji za konkurenčno delovanje operaterjev na trgu, ki bodisi ne zahtevajo več cenovne regulacije (upoštevni trg 1) bodisi predhodna regulacija zaradi strukture, ki se nagiba k učinkoviti konkurenci, ni več potrebna (upoštevni trg 3b).

Agencija poziva zainteresirano javnost, da posreduje svoje pripombe k objavljenima analizama najkasneje do vključno 2. oktobra 2023 na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri posredovanju pripomb je nujno sklicevanje na ustrezno opravilno številko.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava