Skoči do osrednje vsebine

Ob svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe praznujemo 17. maja, na dan, ko je bila leta 1856 podpisana prva mednarodna telegrafska konvencija in ustanovljena Mednarodna telegrafska zveza (International Telegraph Union, ITU). Namenjen je ozaveščanju o možnostih, ki jih prinaša uporaba komunikacijskih tehnologij družbi in gospodarstvu, ter o pomenu pravičnega dostopa do informacij, ki jih te tehnologije omogočajo.

V zadnjem desetletju postaja povezljivost vse pomembnejša. Državam omogoča napredek na različnih področjih, vključno z izobraževanjem, zdravstvom, upravnimi storitvami, trgovino. Prav tako je ključni dejavnik pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, saj omogoča zagotavljanje inovativnih storitev in aplikacij ter pospešuje nove poslovne priložnosti. Vendar je za najmanj razvite države povezljivost še vedno velik izziv. Digitalni razkorak med najmanj razvitimi državami in preostalim svetom se namreč zmanjšuje počasi. Zato je letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe posvečen temi »Opolnomočenje najmanj razvitih držav prek informacijskih in komunikacijskih tehnologij". Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) ob tem poziva deležnike tako javnega kot privatnega sektorja, da prek digitalne koalicije Partner2Connect sklenejo zaveze za univerzalno povezljivost in digitalno preobrazbo najmanj razvitih držav.

V Sloveniji prek fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta dostopa 84 % gospodinjstev, kar nas uvršča nad povprečje EU. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve ob tem poudarja, da je z LTE omrežjem pokritih 99,9 % gospodinjstev, delež NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta pa že presega 90 % vseh priključkov. Delež aktivnih uporabnikov mobilne telefonije pa v Sloveniji znaša 126,7 %. To pomeni, da vsak četrti prebivalecRepublike Slovenije v povprečju aktivno uporablja dva mobilna telefona. Več informacij in podatkov agencije najdete v povezavi.

Na svetovni ravni internet uporablja 66% prebivalstva, v najmanj razvitih državah pa le 36% prebivalstva - 720 milijonov ljudi v najmanj razvitih državah tako še vedno ostaja brez povezave z internetom.

Najmanj razvite države predstavljajo potencial za dosego ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov do leta 2030. Z naložbami v te države se lahko spodbudi trajnostna rast, ki bo imela pozitiven učinek za več generacij. Leto 2023 naj tako postane leto napredka na področju digitalne preobrazbe v najmanj razvitih državah.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava