Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo agencije v zvezi s prejemanjem propagandnih sporočil med volilno kampanjo kljub nalepki za prepoved dostavljanja nenaslovljenih sporočil

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v času volilne kampanje od uporabnikov, ki imajo na poštnem nabiralniku nalepljeno nalepko za prepoved dostavljanja nenaslovljenih sporočil, prejema veliko vprašanj v zvezi z dovoljenostjo prejemanja propagandnih sporočil kljub nalepki.

V zvezi s tem agencija pojasnjuje, da prepoved dostavljanja v predalčnik z nalepljeno nalepko določa 45. člen Zakona o poštnih storitev (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15). Ta v tretjem odstavku našteva pošiljke, ki jih je kljub nalepki agencije dovoljeno dostavljati v hišne predalčnike in za njih prepoved tako ne velja. To so časopisi, revije, uradna glasila občin in lokalnih skupnosti, vabila ustanov, politična propagandna sporočila med volilno kampanjo, nenaslovljene pošiljke z informativno, izobraževalno ali humanitarno vsebino ter druge tiskane oblike uredniško oblikovanih vsebin.

Glede na zgoraj navedeno zakonsko določbo obstajajo torej izjeme od prepovedi dostavljanja v predalčnik z nalepko. To pomeni, da propagandni material, letaki ali bilteni strank, sodijo med sporočila, ki jih je v času volilne kampanje dovoljeno dostavljati v poštni predalčnik kljub nalepljeni nalepki.

Agencija še pojasnjuje, da je v primeru morebitnih kršitev prepovedi dostavljanja v predalčnik za ukrepanje pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava