Izvajanje univerzalne poštne storitve v primeru višje sile

Agencija obvešča javnost, da skladno s 5. členom Zakona o poštnih storitvah izvajalec univerzalne storitve, to je Pošta Slovenije, lahko prekine ali ustavi izvajanje univerzalne storitve le zaradi višje sile.

Ker pojem višje sile ni opredeljen v ZPSto-2, ga je treba razlagati skladno z ustaljeno civilnopravno opredelitvijo. Elementi višje sile so navedeni v prvem odstavku 153. člena Obligacijskega zakonika, in sicer gre za zunanji vzrok, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

Agencija ugotavlja, da je minister za zdravje z odredbo dne 12. 3. 2020 razglasil epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, zato zaključuje, da je razglašena epidemija višja sila, saj gre za zunanji vzrok, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Za takšne primere ZPSto-2 dovoljuje, da se za čas trajanja višje sile izvajanje univerzalne storitve začasno prekine oziroma ustavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava