Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-8/2020/7

Številka odločbe: Odločba 06121-8/2020/7
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju drugega in tretjega odstavka 19. člena ZAvMS (prepoznavnost avdiovizualnih komercialnih sporočil)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca TOPSTREAM d.o.o., kot izdajatelja televizijskega programa Golica TV, vodila postopek inšpekcijskega nadzora zaradi nespoštovanja določb drugega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS). Kot posebej problematične programske vsebine je agencija v postopku obravnavala oddaje: Sanabelin kotiček, Svet narave – nasveti za zdravo življenje in Dopoldne na Golici. Zaradi ugotovljenih kršitev predvajanja prikritih avdiovizualnih komercialnih sporočil ter uporabe tehničnih postopkov, ki gledalcem ne omogočajo zavestne zaznave takšnih sporočil, je bilo zavezancu odrejeno, da mora zagotoviti, da v televizijskem programu Golica TV ne bo prikrito oglaševal blaga, storitev, imena, blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca blaga, in sicer tako da bo: 1) vsako predvajanje televizijskega prodajnega okna jasno razpoznavno in objavljeno v posebnih blokih in 2) vsako predvajanje uredniško oblikovane avdiovizualne programske vsebine jasno ločeno od predstavljanja podob, ki so namenjene promociji. Zavezanec mora v roku obvestiti agencijo o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih, na način, določen v odločbi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava