Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-3/2020/5

Številka odločbe: Odločba 06120-3/2020/5
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. in 4. alineje prvega odstavka 106. člena ZMed (dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbi RADIO CERKNO, d.o.o., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno in RADIO KOBARID, d.o.o., Gregorčičeva ulica 20, 5222 Kobarid, ki sta programsko povezani izdajateljici Regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih določb o izvajanju radijske dejavnosti iz 7. oddelka drugega poglavja ZMed (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena ZMed) in so določene v odločbah o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti. Na podlagi ugotovljenega je agencija izdajateljicama z odločbo odredila, da morata v roku treh mesecev od vročitve te odločbe zagotoviti, da bo v radijskem program Regionalna radijska mreža PRIMORSKI VAL v dnevnem oddajnem času predvajana ustrezna minimalna tedenska povprečja programskih vsebin lastne produkcije posameznih zvrsti. Izdajateljici morata v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti Agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava