Zaživela je prenovljena spletna stran AKOS

Ste na prenovljeni spletni strani AKOS, ki je v novi podobi zaživela danes. Prenova spletne strani AKOS je zadnji korak prenove spletišč agencije, v okviru katere so v letu 2019 zaživeli tudi novi portali agencije eAnalitik, Geoportal Akos ter portal za medijsko in informacijsko pismenost MIPI.

Poleg nove podobe ima prenovljena spletna stran AKOS tudi nove funkcionalnosti. Po novem je omogočena elektronska oddaja vlog za različna dovoljenja, ki jih izdaja agencija, ter za dostop do informacij javnega značaja. Za elektronsko oddajo vlog je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilna identiteta smsPASS.

Spletna stran AKOS je prilagojena za uporabo na različnih napravah (mobilnih telefonih, tablicah), omogoča tudi dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti skladno s praksami in standardi, ki jih določajo smernice za dostopnost spletnih vsebin WCAG, ter Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Trenutno je objavljena samo slovenska jezikovna različica spletne strani AKOS, v kratkem pa bo tudi angleška, ki je še v pripravi. Javnosti bodo še vedno na voljo tudi arhivske objave agencije na dosedanji strani, ki bo še nekaj časa dostopna na arhiv.akos-rs.si.

Del prenove spletišč agencije so tudi portali, ki so zaživeli v letu 2019. Zaradi različnih področji dela agencije, ciljnih javnosti ter velike količine podatkov se je agencija odločila za izdelavo povezanih portalov. Portal eAnalitik je namenjen prikazu podatkov na trgu elektronskih komunikacij v Sloveniji, v prihodnosti pa bo nadgrajen tudi s prikazom podatkov, ki jih agencija na drugih področjih njenega delovanja. Geoportal AKOS omogoča vpogled v prostorske podatke elektronskih komunikacij ter druge javne infrastrukture pa tudi zemljiško katastrski prikaz, poštni okoliš ter lokacije poštnih poslovalnic in nabiralnikov. Spodbujanju medijske in informacijske pismenosti pa je namenjen portal MIPI. Poleg postavitve omenjenih portalov je agencija prenovila in preimenovala portal, ki ponuja dostop do ponudb operaterjev na enem mestu. Nekdanji portal komuniciraj.eu je zdaj dostopen na  primerjajoperaterje.si.

Ob spletni strani AKOS upravlja agencija s kar šestimi povezanimi portali. Poleg že navedenih štirih sta javnosti na voljo še portal AKOS Test Net za merjenje hitrosti in kakovosti internetne povezave ter Portal infrastrukturnih investicij, ki investitorjem v javno gospodarsko infrastrukturo omogoča enostavno objavo namer o načrtovani gradnji in pozivov zainteresiranim investitorjem za skupno gradnjo.

Agencija bo tudi v prihodnje skrbela za redne posodobitve in izboljšave vseh navedenih portalov, s katerimi želi ažurno informirati javnost in ji ponuditi dostop do javnih podatkov, s katerimi razpolaga, ter prispevati k dvigu uporabe digitalnih javnih storitev (javnih e-storitev).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava