Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja Geoportala AKOS: kako hiter internet imate pa pri vas doma?

Potem ko je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v začetku meseca maja objavila Geoportal AKOS za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ga je pred koncem leta še nadgradila. Portal, ki strokovni in splošni javnosti omogoča transparenten vpogled v podatke elektronskih komunikacij ter druge infrastrukture, po novem ponuja dodatne vsebine in funkcionalnosti.

Geoportal AKOS vsebuje že več kot 60 prostorskih slojev, številne izmed njih pripravlja, zbira in obdeluje agencija in niso objavljeni nikjer drugje. Novo objavljeni prostorski sloji so: načrtovani internetni priključki - OPT, lokacije poštnih poslovalnic in nabiralnikov, analiza maloprodajnih cen in storitev, zemljiško katastrski prikaz, poštni okoliši, prikaz hišnih številk ter več slojev ostale gospodarske javne infrastrukture z namenom možnosti souporabe.

Po novem je Geoportal AKOS na voljo tudi v angleškem jeziku,  dodana sta možnost iskanja po parcelnih številkah in prikaz oz. datum stanja zbirk podatkov. Dodatno so bile narejene tudi različne posodobitve, ki omogočajo predvsem boljšo uporabniško izkušnjo (npr. hitrejši iskalnik, boljši prikaz na mobilnih napravah).

Agencija bo tudi v prihodnje skrbela za redne posodobitve in izboljšave Geoportala AKOS, s katerim želi agencija prispevati k zmanjšanju stroškov izgradnje visoko zmogljivih omrežij ter spodbujati souporabo in skupne gradnje gospodarske infrastrukture. Portal pa ima pomembno vlogo tudi pri informiranju uporabnikov storitev, transparentnosti ter odpiranju informacij in podatkov o prostoru, ki do sedaj še niso bili dostopni oziroma grafično prikazani v takšni obliki. Skladno s konceptom prostorsko usposobljene družbe je javna prostorska podatkovna infrastruktura s kakovostnimi in zanesljivimi uradnimi prostorskimi in nepremičninskimi podatki ter z uporabnikom prijaznimi storitvami eden ključnih pogojev za gospodarski, družbeni in okoljski razvoj.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava