Zaključek javne dražbe za dodelitev frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v frekvenčnem pasu 700 MHz

Danes 11. 2. 2021 ob 14.40 uri se je zaključila javna dražba v okviru javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v frekvenčnem pasu 700 MHz.  Na dražbi sta sodelovala dva ponudnika.

Frekvenčni blok 2 x 3 MHz v pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz) je pridobila družba BeeIN d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, ki je zanj ponudila 970.000,00 EUR.

Skladno z razpisno dokumentacijo bo agencija uspešnemu dražitelju – družbi BeeIN -  v 10 dneh po zaključku dražbe izdala sklep, skladno s katerim bo morala omenjena družba znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v roku 15 dni od njegove vročitve.  Po plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine bo agencija pripravila in izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za predmetni frekvenčni blok ter o tem obvestila javnost.

Skladno z zahtevami iz javnega razpisa bo morala družba BeeIN med drugim zgraditi namensko omrežje, ki pokrije vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije (občin), za uporabnike poslovno kritičnih komunikacij oziroma za gospodarske panoge (vertikale, kot npr. promet, energetika...ipd.), ki za delovanje potrebujejo visoko zanesljivost delovanja omrežja, ne potrebujejo pa visokih prenosnih hitrosti. Lahko bo gradil omrežje za svoje lastne potrebe ali za druge uporabnike poslovno kritičnih komunikacij.

Družba BeeIN je prevzela tudi določene obveznosti glede pokrivanja ter obveznosti glede varnosti, neprekinjenega poslovanja in kakovosti storitev. Na geografskem območju velikosti vsaj 10 % ozemlja Republike Slovenije bo moral preko namenskega omrežja, ki bo uporabljalo predmetne radijske frekvence, uporabnikom omogočati poslovno kritične komunikacije M2M na način, da bo:

  • do 31. 12. 2021 začel uporabljati dodeljene radijske frekvence (postavi vsaj 1 bazno postajo) in
  • do 31. 12. 2025 z dodeljenimi radijskimi frekvencami pokril vsaj 90 % ključnih lokacij posameznega uporabnika storitev namenskega omrežja.

Ostala območja, ki morajo geografsko pokrivati (občine skupaj) vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije, mora pokriti v časovnih rokih skladno z obrazcem, ki opredeljuje ključne lokacije uporabnikov poslovno kritičnih komunikacij, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2030.

Danes zaključeni javni razpis z javno dražbo je namenjen radijskim povezavam za posredovanje informacij med fizičnimi ali virtualnimi enotami, ki tvorijo kompleksen ekosistem, vključno z internetom stvari (IoT). Podelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom agencija pripravlja ločeno in je že v teku. Odpiranje ponudb na večfrekvenčnem javnem razpisu z javno dražbo je napovedano za 15. 2. 2021, čemur bo predvidoma v marcu/ aprilu sledila javna dražba. Prav tako bodo ločeno podeljene namenske frekvence za uporabnike javne varnosti, zaščite in reševanja (ang. »Public Protection and Disaster Relief« oz. PPDR).

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava