Skoči do osrednje vsebine

Strategija Digitalna Slovenija 2030 sprejeta na vladi

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je vlada sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki je namenjena spodbujanju digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Gre za krovno strategijo, ki so jo pripravili na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki upošteva ambicije in načela EU, obenem pa je plod usklajevanja med vladnimi predstavniki, institucijami, gospodarstvom, akademskimi predstavniki, predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij in zainteresirano javnostjo.

Temeljni cilj strategije Digitalna Slovenija 2030 je začrtati razvoj, krepitev in spodbujanje digitalne preobrazbe v družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu do leta 2030.

V strategiji Digitalna Slovenija 2030 se podane strateške usmeritve na naslednjih prednostnih področjih:

  1. gigabitna infrastruktura,
  2. digitalne kompetence in vključenost,
  3. gigitalna preobrazba gospodarstva,
  4. pot v pametno družbo 5.0,
  5. digitalne javne storitve in
  6. kibernetska varnost.

Strategija določa cilje in usmeritve za odpravo največjih razvojnih vrzeli in hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh prednostnih področjih. Opredeljena so tudi z digitalizacijo povezana področja, kot so podporna okolja in zeleni prehod. Strategija vsebuje tudi konkretne merljive kazalnike po posameznih vsebinskih področjih.

Strategija predstavlja osnovo za povezovanje deležnikov v skupno, sistemsko obravnavanje pristopa k digitalni preobrazbi, ki je edina pot k učinkoviti digitalni preobrazbi v vse hitreje spreminjajoči se družbi. Za uresničitev vseh korakov pa bodo pripravljeni področni dokumenti, strategije, programi in akcijski načrti, ki bodo podrobneje opredelili posamezna specifična področja in s sprejetimi ukrepi omogočili doseganje zastavljenih ciljev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava