Skoči do osrednje vsebine

Spletna vstopna točka za invalide nadgrajena z avdiovizualnimi posnetki

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je nadgradila spletno vstopno točko za invalide s posnetki vsebine s področja pristojnosti agencije, v okviru katerih lahko invalidne osebe uveljavljajo svoje pravice pred agencijo. Da bi se ti na agencijo lažje obrnili, svoje pravice še bolje poznali, pa tudi zato, ker želi agencije tudi tako svoje delovanje približati tudi gluhim, naglušnim, slepim in slabovidnim, je pripravila 20 avdiovizualnih posnetkov, ki ob govoru vsebujejo podnapise govorjene vsebine in tolmačenje vsebine.

Invalidne osebe morajo imeti možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje in enakovreden dostop do informacij. Zato agencija invalidnim osebam ali drugim uporabnikom na pregleden in enostaven način pojasnjuje ne le pravice, pač pa tudi možnosti uveljavljanja pravic invalidov na vseh področjih, ki so v pristojnosti agencije, to so avdiovizualne medijske storitve, elektronske komunikacije, področje storitev potniškega železniškega prometa in poštnih storitev. V posnetkih so tako opisane tudi možnosti ukrepanja v primeru kršitev pravic, način vložitve pritožb na agencijo, možnosti vložitve spora zoper izvajalce storitev, opisano je njihovo reševanje in druge koristne informacije.

Agencija v znakovnem jeziku razjasnjuje pogoste dileme uporabnikov na način, ki je dostopen čim širšemu krogu uporabnikov. Tako med drugim pojasnjuje pravila označevanja avdiovizualnih programskih vsebin, primernih za otroke, razlaga, kako morajo biti vsebine označene, kadar vsebujejo promocijsko umeščene izdelke, možne pasti in napotke pri sodelovanju v televizijskih kvizih, informacije glede mobilnega gostovanja v tujini, predstavitev številk za klice v sili, predstavitev nalepke za prepoved dostavljanja v poštni nabiralnik, opisan je tudi portal MiPi, namenjen ozaveščanju o medijski in informacijski pismenosti.

Agencija je spletno vstopno točko za invalide vzpostavila leta 2022. Z objavami posnetkov v avdiovizualni obliki jih je pomembno dopolnila. Agencija tako sledi zakonodaji na področju dostopnosti, kot so določila Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in nenazadnje določilu 62.a člena Ustave Republike Slovenije, po katerem je znakovni jezik ustavna kategorija.

Vstopno točko agencije si lahko ogledate tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava