Prejete ponudbe na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je danes 15. 2. 2021, izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis z javno dražbo dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz.

Do roka za oddajo ponudb, ki se je iztekel danes ob 11. uri, je agencija prejela 4 ponudbe. Ker je javni razpis anonimen, bo identiteta ponudnikov znana šele po zaključku dražbe.

Na javnem odpiranju, ki je zaradi koronavirusa in z njim povezanih ukrepov za zajezitev širjenja okužb potekalo preko spletne aplikacije, je bilo ugotovljeno, da so ponudbe vsebovale vse obvezne elemente v skladu z razpisno dokumentacijo. V nadaljevanju bo komisija za vodenje javnega razpisa preverila ustreznost dokumentov, priloženih v ponudbah, ter pripravila poročilo, v katerem bo navedla, ali posamezni ponudniki v celoti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na javnem razpisu. Na podlagi poročila komisije bo agencija vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval vse pogoje javnega razpisa, izdala sklep o izbiri dražitelja ter v njem določila čas, kraj in način izvedbe javne dražbe (kot je to podrobneje opredeljeno v poglavjih E.2.1 in E.3 razpisne dokumentacije).

Začetek dražbe je predviden v mesecu marcu oziroma aprilu, podelitev frekvenc pa naj bi se z izdajo odločb uspešnim dražiteljem zaključila do sredine letošnjega leta.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava