Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo agencije v zvezi z zapisi o reševanju motenja frekvenc s strani Italije

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pošilja pojasnilo v zvezi z nedavno odpravo motenja frekvenc s strani Italije na Hrvaškem in o ukrepanju Hrvaške pod okriljem evropskih institucij v izogib pomanjkljivim in morebitnim nadaljnjim netočnim interpretacijam dogajanja. 

S problematiko motenja radijskih frekvenc zaradi nekoordinirane rabe frekvenc s strani Italije se tako kot Hrvaška srečuje tudi Slovenija in druge italijanske sosede. Po podatkih agencije motenje radijskih frekvenc s strani Italije tudi na Hrvaškem, tako kot v Sloveniji, še ni odpravljeno. Rešitev, ki jo je pred kratkim dosegla sosednja država, se nanaša le na televizijske frekvence in na frekvence druge digitalne dividende (700 MHz pas), namenjene mobilnim komunikacijam. Italija tako še vedno, v nasprotju z določili mednarodnih sporazumov, uporablja tudi radijske frekvence za analogni (FM) radio, ki so na obmejnem območju dodeljene Sloveniji oziroma Hrvaški, s čimer povzroča motenje sprejema. Problematika motenj sprejema radijskih frekvenc (FM radio) žal ostaja, tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

Pri tem agencija opozarja na dolgoletna prizadevanja in dosežke, in s tem tudi dosežke države Slovenije, za ureditev motenj frekvenc s strani Italije.

Agencija je že pred leti dosegla, da se je Italija umaknila s televizijskih frekvenc, ki jih uporabljajo slovenski operaterji digitalnih televizijskih omrežij, s čimer je bilo konec motenj sprejema slovenskih televizijskih postaj. Agencija vseskozi sodeluje v Skupini za politiko radijskega spektra, ki je posvetovalni organ Evropske Komisije za področje radiofrekvenčnega spektra. Znotraj te Skupine deluje delovna skupina za čezmejno koordinacijo, ki se je ukvarjala predvsem s problematiko sproščanja spektra za potrebe mobilnih komunikacij in z motnjami, ki so izvirale izven držav EU. V tej skupini je ravno Slovenija že pred desetimi leti uspela aktivnosti delovne skupine razširiti na problematiko italijanskih motenj. In to je, skupaj z drugimi aktivnostmi, pripomoglo k temu, da se je Italija že pred leti umaknila s televizijskih frekvenc, na katerih oddajajo slovenski operaterji digitalnih televizijskih omrežij. Preko te iste skupine je sedaj tovrstni problem uspela rešiti tudi Hrvaška, ni pa torej prva država, ki ji je pri zapletih pomagala Evropska komisija.

Agencija je aktivna tudi pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU), v okviru katere je leta 2005 sprožila postopke za posredovanje, saj se Italija na več sto prijav motenja ni odzvala. Prav tako je agencija aktivna tudi pri Evropski komisiji, v Skupini za politiko radijskega spektra in v delovni skupini za čezmejno koordinacijo.

V okviru svojih pristojnosti agencija Italiji redno pošilja pozive in urgence za odpravo ugotovljenih motenj radiofrekvenčnega spektra Slovenije. Gre za zahtevno in mednarodno obarvano problematiko, ki presega pristojnost posamičnih organov v Sloveniji. Tako je agencija tudi aktivna članica Medresorske delovne skupine, ki jo je ustanovila Vlada RS leta 2012 za urejanje radiofrekvenčnega spektra z Italijo zaradi motenj s strani italijanskih postaj. Tako Slovenija že leta vlaga napore v reševanje tematike tudi po diplomatski poti.

Agencija pa poudarja, da si bo za ureditev težav in odpravo motenj radijskih frekvenc s strani Italije aktivno prizadevala tudi nadalje, v okviru Medresorske skupine in tudi v okviru vseh mednarodnih institucij, ki delujejo na tem področju.

V zvezi to problematiko je agencija v preteklosti pripravila že več pojasnil, ki so dostopna na spletni strani agencije:

https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/odziv-na-sporocilo-radia-ognjisce-o-tezavah-oddajanja-radijskega-programa-na-zahodni-meji

https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/pojasnilo-agencije-v-zvezi-s-slovenskimi-radijskimi-postajami-ob-meji-z-italijo

https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/pojasnilo-agencije-v-zvezi-s-podelitvijo-fm-frekvenc-na-meji-z-italijo

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava