Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo agencije ob napovedi prodaje operaterja elektronskih komunikacij

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija objavlja pojasnilo ob zadnjih informacijah o napovedani prodaji operaterja elektronskih komunikacij.

Agencija pojasnjuje, da Zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva njenega soglasja. Bo pa agencija v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija dejansko pride, aktivno spremljala razvoj trga, predvidoma ponovila analize trgov, na katerih operaterja delujeta, in skladno z izsledki teh po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe.

Agencija obvešča naročnike omenjenih družb, da pogodbe ostajajo v veljavi. Prodaja podjetja ne vpliva na obstoječa pogodbena razmerja, saj skladno z Obligacijskim zakonikom ta ustvarja pravice in obveznosti med pogodbenima strankama in njunimi pravnimi nasledniki. Tako se obveznosti in pravice iz obstoječih pogodb prenesejo na novega lastnika, ki mora spoštovati obstoječe pogoje, dogovore in obveznosti.

Sicer pa so posledice, ki jih povzroči nakup podjetja, lahko različne in so odvisne predvsem od dogovorov med kupcem in prodajalcem. Ob nakupu podjetja se spremeni lastniška struktura podjetja, kar pogosto vpliva na poslovno politiko družbe. Vse navedeno pa lahko dolgoročno posredno vpliva tudi na položaj obstoječih strank.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava