Skoči do osrednje vsebine

Odziv agencije v zvezi z navedbami v nekaterih medijih o vlogi agencije pri vzpostavljanju sistema javnega obveščanja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v zvezi z izraženim stališčem v nekaterih medijih o tem, da bi »agencija od mobilnih operaterjev v okviru javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc v večfrekvenčni dražbi leta 2020 v zameno za pridobljeno koncesijo lahko zahtevala vzpostavitev sistema javno obveščanje prebivalcev o naravnih in drugih nesrečah«, z namenom korektnega obveščanja javnosti objavlja odziv.

Agencija sporoča, da v času omenjenega razpisa država ni razpolagala s strategijo s področja sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje. Glede na Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) je veljala ureditev, da so operaterji javnih komunikacijskih omrežij in izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev v mobilnih prizemnih omrežjih dolžni v okviru svojih tehničnih zmožnosti na zahtevo organa, pristojnega za zaščito in reševanje, na območju, na katerem to ta organ zahteva, v primeru večjih naravnih in drugih nesreč zagotavljati storitve sistema javnega mobilnega obveščanja in alarmiranja, operaterji pa nosijo breme dokazovanja obsega tehnične nezmožnosti.

Agencija poudarja, da bo po novem Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), veljavnem od novembra 2022, izvajalec javno dostopnih mobilnih medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke moral proti plačilu vzpostaviti in zagotavljati sistem, da lahko na zahtevo organa, pristojnega za zaščito in reševanje, v primeru aktualnih ali bližajočih se naravnih in drugih nesreč prek javnega mobilnega omrežja omogoči obveščanje in alarmiranje končnih uporabnikov, ki so na območju, ki ga tak organ določi. Vlada RS bo to podrobneje določila v Uredbi o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja, ki določa obveznosti v zvezi z vzpostavitvijo in zagotavljanjem sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil, način financiranja sistema iz proračuna in tehnične zahteve za njegovo delovanje.

Vsled opisanega agencija zaključuje, da je tovrstni sistem za javno obveščanje prebivalcev možno vpeljati in določiti v okviru širšega konsenza na ravni državnih organov, vlade in pristojnega ministrstva, zlasti zaradi načina financiranja. Agencija poudarja, da so tovrstne rešitve nujne, prav zato tudi vnovič podpira prizadevanja za pripravo in sprejem državne strategije s področja sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje, ki jo je pomagala snovati že pred leti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava