Obvestilo o upravnih postopkih in poslovanju agencije

V zvezi z zaostrovanjem ukrepov za omejitev širjenja bolezni COVID-19, agencija obvešča stranke v upravnih in drugih uradnih postopkih, da bo nastale razmere in okoliščine upoštevala, kjer bo to primerno in relevantno. Poleg tega si bo v kar največji možni meri prizadevala procesne roke za izvedbo posameznih dejanj v postopkih postaviti tako, da bo uporabnikom omogočeno dejanja opraviti brez težav. Stranke v upravnih postopkih lahko skladno z 99. členom Zakona o upravnem postopku zaprosijo tudi za podaljšanja roka.

Obenem agencija ponovno seznanja javnost o uvedenih preventivnih ukrepih.

Agencija naproša vse deležnike in prebivalce, da različne vloge, predloge za uporabniške spore ter druge obrazce v čim večji možni meri oddajo po elektronski poti – preko portala eVloge  ali preko elektronske pošte na naslov: info.box@akos-rs.si. Če je le mogoče, se izognite osebni oddaji vlog in drugih obrazcev na sedežu agencije. Posamezne vloge in obrazce, ki so dostopni na spletni strani agencije, je mogoče poslati tudi po navadni pošti na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana).

Do nadaljnjega bo agencija vso dokumentacijo odpošiljala samo po elektronski ali navadni pošti, osebni prevzem dokumentov na sedežu agencije ne bo mogoč.

Začasno bodo ukinjene tudi nekatere aktivnosti agencije, kot so javni posveti in delavnice ter sestanki, ki se jih udeležuje večje število ljudi. Prav tako do nadaljnjega ne bo delovala brezplačna številka 080 27 35, ki je namenjena informacijam v zvezi z uporabniškimi spori.

Hvala za razumevanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava