Izjema pri uporabi nalepke za prepoved dostavljanja nenaslovljenih reklamnih sporočil v predalčnik ter izvajanje univerzalne poštne storitve v času epidemije koronavirusa.

Z namenom varovanja zdravja ljudi je agencija za čas epidemije koronavirusa uvedla izjemo pri uporabi nalepke o prepovedi dostavljanja nenaslovljenih oglaševalskih in drugih reklamnih sporočil v hišni predalčnik. Če uporabnik poštnih storitev ne želi prejemati nenaslovljenih reklamnih sporočil v svoj poštni predalčnik, lahko nanj namesti enostavno sporočilo, iz katerega nedvoumno izhaja nestrinjanje. Izključno za čas epidemije bo takšno sporočilo uporabnikov veljalo enako kot t.i. nalepka AKOS, ki je določena v Splošnem aktu o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (več o nalepki na povezavi: https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/akos-postna-nalepka).

Zaradi potrebe po zagotavljanju poštnih storitev, ki sodijo v nabor univerzalne storitve, je agencija za čas epidemije koronavirusa dovolila tudi izjeme pri kakovosti izvajanja univerzalne storitve. Izvajalec poštnih storitev, to je Pošta Slovenije, sicer lahko po Zakonu o poštnih storitvah izvajanje univerzalne storitve prekine ali ustavi le zaradi višje sile, kar epidemija koronavirusa nedvomno je. Ker pa je Pošta Slovenije pod določenimi pogoji še vedno pripravljena izvajati univerzalno storitev, lahko prilagodi kakovost izvajanja univerzalne storitve glede:

 • minimalnega števila kontaktnih točk,
 • delovnega časa kontaktnih točk,
 • praznjenja poštnih nabiralnikov,
 • kakovosti prenosa poštnih pošiljk korespondence,
 • kakovosti prenosa poštnih paketov,
 • merjenja kakovosti prenosa.

Ob tem mora Pošta Slovenije poskrbeti za transparentno obveščanje uporabnikov o uvedenih prilagoditvah, ki veljajo izključno za čas razglašene epidemije koronavirusa. Informacije o ukrepih Pošte Slovenije v času epidemije so dostopne na njeni spletni strani (https://www.posta.si/zasebno).

Agencija dodatno pojasnjuje, da se univerzalna poštna storitev izvaja v notranjem in čezmejnem prometu in zajema:

 • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk do mase 2 kg,
 • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih paketov do mase 10 kg,
 • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
 • prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.

Pošta Slovenije kot izvajalka univerzalne storitve v RS v tem okviru izvaja naslednje storitve:

 • standardno pismo,
 • navadno pismo do 2 kg,
 • dopisnica,
 • tiskovina do 2 kg,
 • pošiljka za slepe in slabovidne do 7 kg,
 • priporočeno pismo do 2 kg,
 • vrednostno pismo do 2 kg,
 • navadni paket do 10 kg,
 • paket do 10 kg.

Agencija pojasnjuje, da vse ostale poštne storitve niso del univerzalne storitve. Storitve plačilnega prometa in prodaje blaga niso niti poštne storitve. Vročanje po Zakonu o upravnem postopku, Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o prevdnem postopku ne sodi v nabor univerzalne storitve. Te storitve tudi niso urejene v ZPSto-2, temveč v drugih zakonih.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava