Skoči do osrednje vsebine

Geoportal AKOS – objavljena prenovljena verzija 1.2

Geoportal AKOS je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu. Agencija je že ob njegovi vzpostavitvi v letu 2019 napovedala stalne posodobitve in nadgradnje ter tako v tretji posodobitvi (verzija 1.2) predstavlja posodobljen Geoportal AKOS s še več vsebine, preglednosti in prijaznosti do uporabnika.

Geoportal AKOS je bogatejši za več grafičnih slojev in funkcij, ki uporabniku omogočajo popoln pregled nad telekomunikacijsko infrastrukturo v Republiki Sloveniji. Obstoječe funkcije, kot so prikaz informacij, iskanje in analize, so izboljšane, dodane pa so tudi številne nove funkcije, ki uporabniku dodatno olajšajo pregled nad dostopnostjo do fiksnih in mobilnih omrežij ter ostalih podatkov s področja dela agencije.

Med najpomembnejšimi novimi grafičnimi sloji so :

 • načrtovane omrežne priključne točke (priključki oz. fizične točke dostopa do javnega komunikacijskega omrežja, načrtovani za izgradnjo v okviru izraženih tržnih interesov),
 • lokacije belih lis (točke, kjer bo potekala gradnja priključkov z javnimi sredstvi),
 • prikaz poteka tras elektronskih komunikacij glede na vrsto kabla (optika, koaksialni kabel, baker),
 • prikaz poteka tras kabelske kanalizacije elektronskih komunikacij,
 • prikaz opuščenih objektov, kot možnost souporabe za elektronske komunikacije,
 • prikaz lokacij mobilnih baznih postaj v treh časovnih obdobjih,
 • prikaz lokacij poštnih poslovalnic in poštnih nabiralnikov Pošte Slovenije,
 • prikaz rezultatov meritev hitrosti in kakovosti internetnega dostopa s portala AKOS Test Net (www.akostest.net),
 • lokacije namer o načrtovani gradnji operaterjev elektronskih komunikacij.

Med novimi orodji sta najpomembnejši :

 • vzdolžni profil, ki omogoča možnost preverjanja vidljivosti bazne postaje iz določene lokacije,
 • področje - info: omogoča možnost štetja omrežnih priključnih točk za poljubno območje.

Nove in izboljšane funkcionalnosti Geoportala AKOS omogočajo uporabnikom, da pregledajo in pridobijo podatke za točno določeno oz. izbrano območje (lahko tudi ob hkratni uporabi funkcije iskanje). Veliko grafičnih slojev ima po novem možnost grafičnega filtriranja vsebine glede na lastnika, časovno obdobje ali vrsto objektov na slojih, sloj omrežnih priključnih točk pa celo glede na tehnologijo in zmogljivost. Izvedenih je vrsto optimizacij za zagotovitev neprekinjenega in tekočega delovanja ter ustreznejše prikazovanje, uporabnikom na mobilnih napravah pa je omogočena uporaba geolokacije.

Glavni namen Geoportala AKOS je zmanjšati stroške izgradnje izjemno hitrih omrežij (VHCN), spodbuditi souporabo in skupno gradnjo. Cilji tovrstnega odpiranja so povezani tudi z višjo transparentnostjo delovanja, proaktivno objavo in izmenjavo prostorskih informacij. Namenjen je tako strokovni kot širši javnosti, saj omogoča transparenten vpogled v podatke elektronskih komunikacij ter druge infrastrukture.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava