Delovanje omrežij operaterjev elektronskih komunikacij stabilno kljub velikemu porastu prometa

Agencija že od začetka izrednih razmer zaradi pojava COVID-19 spremlja dogajanje v omrežjih operaterjev elektronskih komunikacij. Na podlagi tedenskih poročil, ki jih operaterji poročajo, agencija ugotavlja, da se je v začetnih dnevih po razglasitvi epidimije bistveno povečal promet na vseh segmentih omrežja. Na fiksnem omrežju je prišlo od 15 do 20% rasti prometa, na mobilnem omrežju od 40 do 80%, pri izmenjavi lokalnega prometa med operaterji na nacionalnem stičišču (SIX) pa celo med 40 in 150%. Še posebej so bile na udaru govorne storitve, saj se je povečalo število klicev, kot tudi sama dolžina klicev. Povečala se je tudi uporaba interneta.

Zaradi navedenega je v nekaterih delih države začasno prišlo do slabšega delovanja storitev, vendar se je stanje hitro stabiliziralo zaradi hitrega odziva operaterjev, ki so pospešeno začeli nadgrajevati povezave, dodajati opremo in ponekod postavljati dodatne bazne postaje. Iz poročil, ki jih tedensko objavlja tudi BEREC, je razvidno, da so se operaterji v različnih državah odzvali različno, ter da je situacija v Sloveniji glede kvalitete storitev primerjano dobra. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da s strani končnih uporabnikov agencija ni zaznala povečanja pritožbe glede dostopnosti oziroma kakovosti storitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava