Skoči do osrednje vsebine

Agenciji podeljene pristojnosti nacionalnega koordinatorja digitalnih storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da bo skladno z Zakonom o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev prevzela delo Koordinatorja digitalnih storitev. Zakon, ki ga je 26. marca potrdil Državni zbor, določa, da agencija prevzema pristojnosti za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES (Akt o digitalnih storitvah). Večina držav članic EU je tako kot Slovenija pristojnost koordinatorja digitalnih storitev podelila regulatorjem področij elektronskih komunikacij oziroma medijev.

Agencija bo med drugim nadzirala spoštovanje izvajanja uredbe pri ponudnikih posredniških storitev s sedežem v Sloveniji, podeljevala status zaupanja vrednega prijavitelja, potrjevala organe za izvensodno reševanje sporov in skrbela za usklajevanje na nacionalni ravni. Pomemben del aktivnosti bo predstavljalo tudi sodelovanje na mednarodnem nivoju, predvsem s koordinatorji digitalnih storitev iz drugih držav članic EU ter Evropsko komisijo. V tem okviru bo agencija sodelovala v Evropskem odboru za digitalne storitve, katerega naloga je zlasti svetovanje in podpora nacionalnim koordinatorjem ter Evropski komisiji. Agencija se je v okviru priprav na prevzem novih pristojnosti kot vabljena opazovalka uvodnih srečanj odbora v začetku leta 2024 že udeležila.

Evropski Akt o digitalnih storitvah je začel veljati 17. februarja 2024. Določa nove obveznosti glede potrebne skrbnosti za pregledno in varno spletno okolje za ponudnike posredniških storitev, vključno s ponudniki spletnih platform, na katere se nanaša najobsežnejši sklop obveznosti. Posebna pravila veljajo za zelo velike spletne platforme in zelo velike spletne iskalnike, ki imajo mesečno v povprečju vsaj 45 milijonov aktivnih uporabnikov storitev v EU. Te je določila Evropska komisija, ki je tudi pristojna za nadzor nad njimi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava